Asko Vest bowling

Rresultater 2006

 navn sum serier
 antall serier
høyeste serie
snitt serie
spare
strike
 reidar 14 218
90
210
157
420
213
 tommy 12 939
87
206
148
307
228
 tor erling
 10 751
87
191
123
237
131
 ranveig 7 513
81
135
92
122
36
 bente11 841
93
178
127
298
129
 rita 9 701
90
168
107
196
100
 roger9 883
84
196
117
201
105
 lorents 5 982
51
156
117
119
79
 bjørg9 372
84
165
111
178
110
 gunnar10 236
75
189
136
256
151
 trond6 008
48
170
125
137
80
 eldbjørg 2 094
21
142
99
41
24
 kjell erik
 6795
163
135
11
13
 kjell k598
5
129
119
13
8
 kitty 4 773
51
138
93
76
34
 bjørn helge
 1813
68
60
0
0
 magnus 8796
200
146
18
16
 torgeir 3173
132
105
8
2
 venke 1 117
13
107
85
15
11
 kilane358
3
133
119
8
4
 christian85
1
85
85
1
1