Asko Vest bowling

resultater 2007

 navnsum serier
antall serier
 høyeste serie
 snitt serie
spare
 strike
 reidar 3 664
24
202
152
101
55
 tommy12 940
88
194
147
325
214
 tor erling
 7 875
63
188
125
183
102
 ranveig 9 224
87
145
106
177
69
 bente 12 866
96
182
134
339
148
 rita 9 78487
159
112
202
103
 roger 8 031
63
192
127
197
92
 lorents6 446
54
161
119
133
82
 bjørg3 694
33
165
111
54
46
 gunnar 12 440
90
207
138
282
204
 trond 5 258
39
230
134
109
87
 martin 6 589
58
190
113
132
88
 kitty850
9
123
94
16
8
 leif 1 823
15
151
121
38
23
 bjørn helge
240
3
102
80
3
2
 leidulf 7956
161
132
17
13
 lise 2873
103
95
4
4
 vibecke300
3
115
100
2
4